Regulamin Rezerwacji na stroi golfklub.pl

§ 1. Definicje

 1. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem www.golfklub.pl, oferujący rezerwację symulatora golfa.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu dokonania rezerwacji symulatora golfa.
 3. Symulator golfa – urządzenie służące do doskonalenia gry w golfa.
 4. Operator – operatorem zarządzająca stroną oraz symulatorami golfa jest firma:OVERTIME ELŻBIETA ROMANOWSKA
  ul. Klasztorna 1
  62-040 Puszczykowo
  NIP: 7831013871
  REGON: 364809320

§ 2. Rezerwacje

 • Użytkownik zobowiązuje się do dokładnego wypełnienia formularza rezerwacji, w tym podania prawdziwych informacji kontaktowych.
 • Rezerwacje są przyjmowane przez stronę internetową oraz telefonicznie.a
 • Rezerwacje dokonane przez Użytkownika są wiążące.
 • Rezerwacje można dokonywać za pomocą kalendarza znajdującego się na stronie.

§ 3. Płatności

 • Cena rezerwacji jest określona na stronie i zależy od czasu rezerwacji.
 • Płatność za rezerwację symulatora golfa musi być dokonana przed rozpoczęciem rozgrywki.
 • Strona akceptuje płatności kartą kredytową, przelewem bankowym oraz inne metody płatności dostępne na stronie.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz dostępnych metod płatności.

§ 4. Anulowanie Rezerwacji

 • Użytkownik może anulować rezerwację, jednak z zachowaniem określonych w regulaminie warunków zwrotu kosztów.
 • W przypadku anulowania rezerwacji symulatora  Klienci proszeni są o powiadomienie recepcji golfklub mailowo bądź telefonicznie najpóźniej dobę przed terminem rezerwacji. Anulowanie rezerwacji później niż 24h przed terminem nie zwalnia z opłaty. Opłata zostanie naliczona jeśli symulatora nie uda się ponownie wynająć.
 • Operator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku konieczności konserwacji lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§ 5. Obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terenie Golf Klubu.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Golf Klubu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania i szanowania innych graczy.

§ 6. Odpowiedzialność Operatora

 • Operator dokłada wszelkich starań, aby strona była dostępna i działała poprawnie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Użytkowników na terenie Golf Klubu.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cen usług.

§ 7. Reklamacje

 • W przypadku wystąpienia problemów lub niezadowolenia z usługi, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje mogą dotyczyć jakości usług, opóźnień, błędów w rezerwacji itp.
 • Reklamacje można składać wyłącznie na piśmie, przesyłając e-mail na adres kontakt@golfklub.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko Użytkownika.
 • Opis problemu lub niezadowolenia.
 • Numer rezerwacji (jeśli dotyczy).
 • Dane kontaktowe do Użytkownika.
 • Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację będzie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane w reklamacji dane kontaktowe.
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana, Operator dokona odpowiednich korekt lub zwrotu kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką firmy.
 • W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację, Użytkownik ma prawo skontaktować się z właściwym organem ds. ochrony konsumenta.

Procedura reklamacji ma na celu zapewnić Użytkownikom możliwość zgłoszenia ewentualnych problemów i otrzymania odpowiedniej obsługi w przypadku niezadowolenia z usług oferowanych na stronie.

§ 8. Postanowienia Końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie od daty opublikowania na stronie.
 • Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd według prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie, a Użytkownicy zostaną o nich poinformowani drogą elektroniczną.

Regulamin jest ważny i wiążący dla wszystkich Użytkowników korzystających z usług oferowanych na stronie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji symulatora golfa.